Fasnacht 2019

Freitag, 1. März 2019

Im Chalet a dr Aare hocki gmüetlech bimne Bier

Do gsehni plötzli in däm Fluss - paar gruusig wüeschti Tier

E Nacktschnägg, es Rhinozeros, e dicke fette Fisch

Ah nei, e ha vergässe, dass höt s'Chlouseschwümme esch.